Beställa material

Här kan du beställa och ladda ner broschyrer.

Gaviscon® tuggtabletter och oral suspension innehåller aluminiumhydroxid, natriumvätekarbonat, alginsyra (tuggtabl.), natriumalginat (oral susp.), kalciumkarbonat (oral susp.). Receptfritt läkemedel. Ej förmån. Används vid sura uppstötningar och halsbränna, samt efter läkarordination vid inflammation i matstrupen och bråck i mellangärdet. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Gaviscon om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

Innehåller hög halt natrium (oral suspension). Om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom en vecka måste du tala med din läkare. Läs bipacksedeln noggrant före användning. Nordic Drugs, www.nordicdrugs.se. 2024-04.

Att vänta barn

Några råd om de vanligaste problemen i samband med graviditet.

Minifolder

En liten guide om halsbränna och hur du kan lindra besvären.

Beställ material

Den information du skickar hanteras enligt vår Personuppgiftspolicy.


Adobe Reader

För att kunna öppna och läsa PDF-filer måste du ha Adobe Reader installerat på din dator. Om du inte har det kan du ladda ner det gratis här.

Läs om våra andra produkter från Nordic Drugs