Halsbränna

Om den övre magmunnen inte håller tätt, pressas det normalt sura maginnehållet upp i matstrupen – och ger halsbränna.

Vad är halsbränna?

Om den övre magmunnen inte håller tätt, pressas det normalt sura maginnehållet upp i matstrupen – och ger halsbränna.

Att tillfälligt drabbas av sura uppstötningar upplevs av många som obehagligt – men är i de allra flesta fall helt ofarligt. Om problemet blir långvarigt kan det dock orsaka andra besvär, till exempel inflammation i matstrupen. Därför är det viktigt att du åtgärdar dina symtom.

Halsbränna kan du få om du …

  • är stressad. Sura uppstötningar kan framkallas av stressiga situationer
  • är överviktig. Det inre trycket mot magsäcken ökar vid övervikt och kan orsaka halsbränna. Försök minska din vikt och ta Gaviscon under tiden.
  • lyfter tungt eller arbetar framåtböjd. Ökat tryck på magmunnen kan leda till sura uppstötningar.
  • är gravid. Halsbränna är ett vanligt problem för blivande mammor. Kroppen påverkas av hormoner och trycket på magmunnen ökar när barnet växer.
  • har problem med att magmunnen inte håller riktigt tätt. Det kan bero på ett bråck i matstrupen eller att man ibland som äldre kan drabbas av att muskulaturen i matstrupen försvagas. Med Gaviscon lindras besvären utan att övriga funktioner i kroppen påverkas. Mödravårdscentralen rekommenderar Gaviscon som verkar lokalt och lindrar besvären utan att påverka kroppens övriga funktioner eller barnet.

Vanliga frågor & svar om halsbränna

Hur länge kan jag använda Gaviscon?

Om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom en vecka måste du tala med din läkare. Läs bipacksedeln före användning.

Varför ska man vänta 30 minuter efter maten?

Det beror på flera saker. Dels skall all mat sjunka ner i magsäcken så att locket lätt kan lägga sig över allt matinnehåll, dels krävs en sur miljö, det vill säga lågt pH-värde, för att Gaviscon skall bilda detta lock av gel. När man äter ökar pH-värdet i övre delen av magsäcken, samtidigt sätts en produktion av magsyra igång för att sänka pH-värdet. Efter en halvtimme är miljön i magen sur igen.

Hur ofta kan jag ta Gaviscon?

Du kan ta Gaviscon efter varje stor måltid – 30 min efter maten – och innan du går till sängs på kvällen. Äter du mellanmål och känner att problem med uppstötningar/halsbränna uppstår igen kan du ta Gaviscon även efter dessa mål.

Kan jag ta Gaviscon om jag är överkänslig mot citronarom?

Gaviscon rekommenderas inte till personer som är allergiska mot citron.

Vad händer om jag äter eller dricker efter att jag tagit Gaviscon?

Gaviscon lägger sig som ett lock över matinnehållet och stoppar därmed uppstötningar och halsbränna. Äter man efter att ha tagit Gaviscon lägger sig mat över locket vilket löser upp det. Det innebär att effekten försvinner och problemen kan återkomma. Även dryck kan påverka effekten av Gaviscon. Vatten kan dock drickas i små mängder utan problem.

Vem ska vara försiktig att använda Gaviscon?

Patienter med gravt nedsatt njurfunktion samt den som ordinerats natriumfattig kost.

Några praktiska tips

Du kan göra mycket på egen hand för att lindra besvären med halsbränna:

Om besvären uppstår vid sänggåendet kan du försöka ligga lite högre med huvudet, höj eventuellt huvudändan av sängen några centimeter. Undvik mat och dryck som du brukar bli besvärad av. Undvik cigaretter och alkohol. Minska kaffedrickandet.

Köp Gaviscon hos