Halsbränna vid graviditet

Om den övre magmunnen inte håller tätt, pressas det normalt sura maginnehållet upp i matstrupen – och ger halsbränna.

Halsbränna vanligt hos gravida

Hälften av alla gravida kvinnor drabbas av halsbränna. Att sura uppstötningar och halsbränna är så vanligt under en graviditet beror på flera saker. Dels ökar trycket på magsäcken när barnet växer och tar mer plats, dels förändras hormonbalansen. Under graviditeten stiger halterna av hormonet progesteron och man vet att progesteronet påverkar ringmuskeln i matstrupen så att den får svårare att hålla tätt.

Varför uppstår halsbränna under graviditeten?

Halsbränna är ett mycket vanligt graviditetsbesvär. Trycket på magmunnen ökar när barnet växer och tar mer plats, dessutom förändras hormonbalansen. Under graviditeten stiger halterna av hormonet progesteron och man vet att progesteronet påverkar ringmuskeln längst ner i matstrupen så att den får svårare att hålla tätt.

Symptom på halsbränna

Halsbränna känns som en sveda eller brännande känsla bakom bröstbenet. Det kan stråla upp mot halsen – därav namnet halsbränna. Om surt maginnehåll pressas ända upp i svalg och mun kan man smaka syran. Detta kallas sura uppstötningar.

 

Vanligaste symtomen på halsbränna är:

 • Smärta bakom bröstbenet
 • Sveda bakom bröstbenet
 • Sura uppstötningar

Följande symtom kan i vissa fall bero halsbränna:

 • Röstproblem
 • Irritation hosta
 • Astmaliknande symtom
 • Tandskador

Huskurer mot halsbränna

Det finns en hel del man kan göra själv vid besvär av halsbränna, bland annat att dela upp matintaget i mindre delar och ligga på vänster sida med höjd huvudända på sängen.

 • Ät mindre måltider, och oftare
 • Försök undvika fet eller alltför tung mat
 • Ät inte inom två timmar före sänggåendet
 • Höj sängens huvudända 20 cm för att få lindring under natten
 • Undvik cigaretter och alkohol
 • Minska kaffedrickandet

Läkemedel mot halsbränna

Under graviditet ska man vara vaksam på vilka läkemedel man tar eftersom man inte vill att substansen ska påverka fostret. Det finns receptfria läkemedel som lindrar besvären av hälsbränna. Preparat som verkar lokalt i övremagsäcken är ett klokt val.

Du kan använda läkemedel från följande tre grupper om du är gravid:

 • antacida
 • alginsyra
 • protonpumpshämmare

Prata med en barnmorska på barnmorskemottagningen eller en läkare om vad du ska använda.

De läkemedel som bör användas under en graviditet får självklart inte ge biverkningar vare sig hos dig eller barnet. Därför rekommenderas lokalt verkande medel, som inte tas upp av kroppen. Gaviscon är ett läkemedel som används vid halsbränna hos gravida. Referens: Halsbränna – magsaftsreflux – 1177

Lägg locket på med Gaviscon

Gaviscon är ett receptfritt läkemedel som innehåller alginat. Gaviscon verkar genom att bilda ett skum när det kommer i kontakt med magens sura miljö. Skummet lägger sig som ett lock över maginnehållet och hindrar därmed magsaften att stötas upp i matstrupen.

 

Effekten från Gaviscon kommer nästan direkt. Den varar i över 2 timmar eller tills du äter nästa gång.  Gaviscon tas inte upp i kroppen och den sura miljön i magsäcken påverkas inte, vilket är bra. Magsaftens surhet behövs för att du ska kunna smälta och tillgodogöra dig maten.

 

Tar du järnmedicin kan effekten av den minska om du samtidigt tar Gaviscon. Du bör därför inte ta järntabletten och Gaviscon samtidigt, utan med 2–3 timmars mellanrum. Gaviscon ska inte tas tillsammans med juice. Personer som lider av allvarlig njurskada och/eller behandlas med dialys bör rådgöra med läkare före användning av Gaviscon.

När ska man söka hjälp?

Tala med din barnmorska om dina symtom fortfarande är besvärande efter att du försökt göra vardagliga justeringar och/eller använt receptfritt läkemedel. Om du använder Gaviscon och inte mår bättre eller om du mår sämre inom en vecka, måste du tala med din barnmorska eller läkare.

Vanliga frågor & svar om halsbränna vid graviditet

Hur länge kan jag använda Gaviscon?

Om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom en vecka måste du tala med din läkare. Läs bipacksedeln före användning.

Varför ska man vänta 30 minuter efter maten?

Det beror på flera saker. Dels skall all mat sjunka ner i magsäcken så att locket lätt kan lägga sig över allt matinnehåll, dels krävs en sur miljö, det vill säga lågt pH-värde, för att Gaviscon skall bilda detta lock av gel. När man äter ökar pH-värdet i övre delen av magsäcken, samtidigt sätts en produktion av magsyra igång för att sänka pH-värdet. Efter en halvtimme är miljön i magen sur igen.

Hur ofta kan jag ta Gaviscon?

Du kan ta Gaviscon efter varje stor måltid – 30 min efter maten – och innan du går till sängs på kvällen. Äter du mellanmål och känner att problem med uppstötningar/halsbränna uppstår igen kan du ta Gaviscon även efter dessa mål.

Kan jag ta Gaviscon om jag är överkänslig mot citronarom?

Gaviscon rekommenderas inte till personer som är allergiska mot citron.

Vad händer om jag äter eller dricker efter att jag tagit Gaviscon?

Gaviscon lägger sig som ett lock över matinnehållet och stoppar därmed uppstötningar och halsbränna. Äter man efter att ha tagit Gaviscon lägger sig mat över locket vilket löser upp det. Det innebär att effekten försvinner och problemen kan återkomma. Även dryck kan påverka effekten av Gaviscon. Vatten kan dock drickas i små mängder utan problem.

Vem ska vara försiktig att använda Gaviscon?

Patienter med gravt nedsatt njurfunktion samt den som ordinerats natriumfattig kost.

Några praktiska tips

Du kan göra mycket på egen hand för att lindra besvären med halsbränna besvären uppstår vid sänggåendet kan du försöka ligga lite högre med huvudet, höj eventuellt huvudänden av sängen några centimeter. Undvik mat och dryck som du brukar bli besvärad av. Undvik cigaretter och alkohol. Minska kaffedrickandet.

Köp Gaviscon hos